Notulen 30-08-2022

Notulen werkgroep vergadering 30-08-2022   Aanwezigen 7 deelnemers fysiek en 2 digitaal aanwezig.   Agenda Gesprek op 5 september met 3 Raadsleden Hoe verder, brainstorm alternatieve locaties   Gesprek 5 september Dennis, Sander en Yolanda zullen het gesprek namens de organisatie van Rescue voeren. Doel is te horen wat de raadsleden ‘hebben te vertellen’ en…

Notulen 25-07-2022

Extra vergadering 25-07-2022   Aanleiding voor deze extra vergadering is de onzekerheid over het feit of Rescue Vlissingen doorgang kan vinden.   Vergunningaanvraag De voorzitter heeft inmiddels een telefonische mededeling gekregen dat de vergunningaanvraag van februari 2022 buiten behandeling is gesteld. Dat betekent dat Rescue Vlissingen in augustus 2022 geen doorgang kan vinden. Vooralsnog is…

Notulen 11-07-2022

Werkgroep vergadering 11-07-2022   Aanwezig 13 + 1 (later aangeschoven) mensen.   Notulen van 13 juni 2022 Ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten worden doorgenomen, enkelen staan nog open (actie: allen): Aantal benodigde lunches en diners per werkgroep doorgeven aan Yolanda. Draaiboekje/actiepuntenlijst per werkgroep maken. Zijn er nog mensen die een VIP uitnodiging moeten krijgen (doorgeven aan…

Notulen 13-06-2022

Werkgroep vergadering 13-06-2022     Ingekomen Integraal advies van de Veiligheidsregio voor de gemeente.   Mededelingen (vanuit het bestuur) Bert en Frans hebben een eerste kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder, Sal Cracau. Aan de orde kwam tevens de stroeve contacten met de nieuwe evenementencoördinator. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat de nieuwe insteek…

Notulen 16-05-2022

Werkgroep vergadering 16-05-2022   Aanwezig Bert, Dennis, Remco, Sander, Freek, Henk, Maurice, Frans en Yolanda en digitaal: Simon en Peter   Notulen van 11 april 2022 Bij ‘Geel’ staat een onderdeel over vliegen met een Drone. Dat hoort echter ‘Lucht’. De notulen zijn verder niet aan de orde geweest.   Mededelingen De heer Dijsselbloem komt…

Notulen 11-04-2022

Werkgroep vergadering 11-04-2022   Datum: 11 april 2022.   Aanwezig: Dennis, Sander, Anton, Henk, Charles, Mikel, Damian, Peter, Maurice, Yolanda en digitaal Ger en Remco.   Mededelingen Op verzoek van Bert wordt de vergadering van 9 mei verschoven naar 16 mei. Event safe gaat samenwerking aan met Witte Kruis Heer Dijsselbloem is aangeschreven om de…

Notulen 14-03-2022

Werkgroep vergadering 14-03-2022   Datum: 14 maart 2022.   Aanwezig: Dennis Castel, Damion Maljers, Frans de Bruijne, Hans Hubregtse, Henk de Bruijne, Anton Alfons, Bert Trommelen, Maurice Bor, Mireille Cevaal, Sander Schaatsenberg, Peter Dellebeke, Charles Tournoij, Jeroen de Smit.   Na wat strubbelingen qua tijd wordt de vergadering uiteindelijk om 19:30 uur geopend door de…

Notulen 04-10-2021

Werkgroep vergadering 04-10-2021   Datum: 4 oktober 2021.   Aanwezig: Dennis Castel, Remco Willemse, Damion Maljers, Frans de Bruijne, Hans Hubregtse, Freek van Buul, Henk de Bruijne, Patric Meedendorp, Anton Alfons, Bert Trommelen, Maurice Bor, Mireille Cevaal, Sander Schaatsenberg, Peter Dellebeke.   1) Opening en vaststellen agenda: De vergadering wordt geopend door Bert die iedereen…

Notulen 24-02-2020

Werkgroep vergadering 24-02-2020   Datum: 24 februari 2020.   Aanwezig: Sander Schaatsenberg, Pieter de Muijnck, Bert Trommelen, Dennis Castel, Frans de Bruijne, Henk de Bruijne, Maurice Bor, Simone Schreurs, Hans Hubregtse, Charles Tournoij, Michael Walhout   1) Opening en vaststellen agenda: Om 20:00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter, er zijn geen verdere…

Notulen 27-01-2020

Werkgroep vergadering 21-01-2020   Datum: 27 januari 2020.   Aanwezig: Dennis Castel, Damion Maljers, Frans de Bruijne, Hans Hubregtse, Freek van Buul, Michael Walhout, Charles Tournoij, Henk de Bruijne, Patric Meedendorp, Anton Alfons, Ger Sperling, Jeroen de Smit, Julian Istha, Alex van Bakel, Peter Dellebeke.   1) Opening en vaststellen agenda: Bij afwezigheid van Bert…